Hem

ComAccess erbjuder tjänster och produkter inom området informationshantering och verksamhetsutveckling avsett för skogs- och bioenergibranschen.

 

 

Biobasen är en molntjänst utvecklad av ComAccess för att på bästa sätt kunna lösa våra kunders kommunikation, logistik och uppföljning vid hantering av bioenergi (flis & GROT).

 

ComAccess bifirma till Geoloc AB

Organisationsnummer: 556844-0027

Box 551

291 25 Kristianstad