ComAccess

ComAccess Logistik är en bifirma till Geoloc AB.

 

Comaccess Logistik avser att erbjuda produkter och tjänster inom området informationssystem, avsett för skogs- och bioenergibranschen.

 

Geoloc AB erbjuder produkter och tjänster inom områdena informationsteknologi och informationssystem. Fokus i verksamheten ligger på geografisk IT IS.

ComAccess bifirma till Geoloc AB

Organisationsnummer: 556844-0027

Box 551

291 25 Kristianstad