Biobasen

Logistiklösning för hantering av bioenergi (flis och GROT)

Syftet med Biobasen är att få en ökad lönsamhet och god kontroll

över inkomna, pågående och avslutade flisningskontrakt.

 

 

Biobasen är en enkel webbbaserad IT-lösning för hantering av logistik, information, kommunikation och uppföljning av flisnings- och transportuppdrag.

 

Biobasen;

-kan hanteras på laptop, fordonsdator, smartphone eller surfplatta

-olika aktörer har olika roller beroende på sin uppgift

-är kartbaserat och all information lagras i en gemensam databas med behörighetsnivåer

-används för att dela information mellan olika aktörer och entreprenörer samt för att redovisa nuvarande status avseende visst uppdrag och skapa rapporter

 

Utlåtande från en av våra kunder

Biobasen har betytt mycket för oss och våra underleverantörer, när det gäller kommunikation oss emellan. Kopplingen mellan objektsbeskrivning och karta är mycket bra. Ett ytterligare plus är att jag som arbetsledare kan ha separat kommunikation med respektive företag.

Inrapporteringen av producerad volym, och avslut av färdiga objekt sker löpande. Det har tagit bort mycket arbetstid med insamling av följesedlar och andra sorters veckoblad med mera.

Pär Bylund

Skogsmästare, biobränsle. Gustafsborgs Säteri.

ComAccess bifirma till Geoloc AB

Organisationsnummer: 556844-0027

Box 551

291 25 Kristianstad